Burnout nie je zlyhaním, poďme ho riešiť.

Prevencia a pomoc pri syndróme vyhorenia (burnout)

Sám som syndróm vyhorenia naplno zažil a prekonal. Hĺbkové skúmanie tohto stavu ma priviedlo k štúdiu psychológie. Tejto téme som sa venoval aj vo svojej bakalárskej a diplomovej práci.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Syndróm vyhorenia vzniká následkom dlhodobého stresu, kedy človek postupne stráca svoje pôvodné nadšenie a motiváciu. Často sa prejavuje aj na fyzickej rovine (poruchy spánku, oslabená imunita, tráviace ťažkosti…).

Aj na základe osobných skúseností sa preto sa snažím zvyšovať povedomie o príčinách a najmä o možnej prevencii vyhorenia. Ponúkam na túto tému workshopy a individuálne poradenstvo.

Mgr. Matúš Bakyta
lektor a psychológ