Individuálne konzultácie

Cítite, že sa Vás vyhorenie týka?
Chcete takúto konzultáciu odporučiť svojim zamestnancom, či blízkym?
Objednajte si individuálnu konzultáciu.

Osobne

– Bratislava (Vlčkova 8/A)

Cena za jedno sedenie (cca 50 minút) je 60 €


– Banská Štiavnica (Dolná 2)

Cena za jedno sedenie (cca 50 minút) je 50 €


Online

– Skype, Zoom, Messenger…

Cena jednej online konzultácie (cca 50 minút) je 50 €