Individuálne konzultácie

Cítite, že sa Vás vyhorenie týka?
Chcete takúto konzultáciu odporučiť svojim zamestnancom, či blízkym?
Objednajte si individuálnu konzultáciu.

osobne v Bratislave

Cena za jedno sedenie (cca 50 minút) je 50 €

online (Skype, Zoom, Messenger…)

Cena jednej online konzultácie (cca 50 minút) je 45 €